Title: Textilní senzory natažení
Other Titles: Textile sensors stretching
Authors: Radouchová, Michaela
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řeboun Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37526
Keywords: chytré textilie;e-textilie;textilní senzor;senzor natažení;vodivé hybridní nitě;vodivá vlákna
Keywords in different language: smart textiles;e-textiles;textile sensor;strain sensor;hybrid conductive thread;conductive fibre
Abstract: Bakalářská práce se zabývá textilními senzory pro chytré textilie. Zaměřuje se na jejich konstrukci, aplikace a používané materiály. V práci jsou rozebrány různé textilní senzory a podrobněji senzory natažení. Textilním senzorů natažení je věnována praktická část s měřením jejich elektrických paramentrů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with textile sensors for smart textiles. It focuses on their construction, application and used materials. Various textile sensors are described in this work, textile strain sensors are described in more detail. A practical part with the measurement of their electrical parameters is given to the textile strain sensors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radouchova Michaela_Textilni senzory natazeni.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
078783_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce879,33 kBAdobe PDFView/Open
078783_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
078783_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce94,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.