Title: Specifika péče o nemocné s kožními nádory
Other Titles: Specifics of care for patients with skin tumors
Authors: Dvořáková, Alexandra
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38531
Keywords: kůže;nádor;kožní nádor;melanom;prevence;uv záření
Keywords in different language: skin;tumor;skin tumor;melanoma;prevention;uv radiation
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám kožními nádory. Práce je rozdělená na dvě části teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie kůže, rozdělení kožních nádorů a jak se kožní nádory projevují, možnosti diagnostiky a léčby kožních nádorů, příčiny vzniku a nejdůležitější preventivní opatření proti vzniku kožních nádorů. V praktické části je popsáno, jakým způsobem probíhalo výzkumné šetření a zvolená skupina respondentů. Dále jsou v praktické části vyhodnoceny všechny otázky z dotazníku a předem stanovené hypotézy.
Abstract in different language: In my bachleor thesis I´m focusing on skin tumors. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. The theoretical part describes the anatomy and physiology of skin, the different subgroups of skin tumors and how the skin tumors manifest, the possibilities of diagnosis and treatment of skin tumors. In the practical part I describe how I conducted my research and which target group I questioned. Lastly there is an analysis of the questionnaire and the predetermined hypothesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka pro elektronicke odevzdani.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
DVORAKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
DVORAKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova Alexandra.pdfPrůběh obhajoby práce511,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.