Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s fibrilací síní
Other Titles: Nursing care of a patient with atrial fibrillation
Authors: Tomášková, Jitka
Advisor: Křivková Jana, Mgr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38549
Keywords: pacient;srdce;arytmie;fibrilace síní;antikoagulační léčba;ošetřovatelský proces;edukace
Keywords in different language: patient;heart;arythmia;atrial fibrilation;anticoagulative therapy;nursing care process;education
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala ošetřovatelskou péčí o pacienty s fibrilací síní. Teoretická část je zaměřena na anatomii srdce a cév, na arytmie se zaměřením na fibrilaci síní a problematiku různých typů léčby. Praktická část byla zpracována metodou kvalitativního výzkumu, kdy jsme u dvou pacientů zpracovali ošetřovatelský proces, pomocí něhož jsme zjišťovali informovanost o antikoagulační léčbě u pacientů s fibrilací síní. Porovnávali jsme pacienty s různým typem fibrilace síní, odlišnou léčbou arytmie a s rozdílnou antikoagulační léčbou. Z mého šetření vyplynulo, že edukace pacientů o antikoagulační léčbě je nedostačující. Jedním z hlavních cílů mé práce bylo vytvoření návrhu na edukační materiál, který jsme nabídli pacientům jako brožuru.
Abstract in different language: The practical part is compiled by a kvalitative research method, containing the nursing care of two patients, by which level of information about anticoagulative atrial fibrillation treatment was discovered. We were comparing patients with various types of AF, different arrhythmia treatment and anticoagulative therapy. The unsufficient patient education about anticoagulative therapy is obvious from my conclusion. One of the main aims of my work was the creation of an education material proposal, that we offered to patients as an information leaflet. This is a brief thesis description, without any description and usedmethods, but with result.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomaskova Jitka BP (1).pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
TOMASKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
TOMASKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce408,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.