Title: Péče porodní asistentky o ženu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
Other Titles: Care of a midwife for a woman during pregnancy, childbirth and a puerperium
Authors: Hyttnerová, Jana
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
Referee: Janoušková Kristina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38591
Keywords: porodní asistentka;péče o ženu;těhotenství;porod;šestinedělí;císařský řez;vaginální porod po císařském řezu
Keywords in different language: midwife;care of woman;pregnancy;childbirth;puerperium;caesarean section;vaginal birth after caesarean section
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá péčí porodní asistentky o ženu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Teoretická část popisuje porodní asistenci v kontextu kontinuální péče, pojednává o kompetencích a vlastní praxi porodní asistentky, dále pak popisuje péči porodní asistentky v průběhu těhotenství, porodního procesu a šestinedělí. Obsahuje také podkapitoly týkající se císařského řezu a vaginálního porodu po předchozím císařském řezu. Praktická část je provedena formou kvalitativního výzkumu, konkrétně případovou studií. Pojednává o případu jedné ženy, která byla sledována od počátku těhotenství do konce šestinedělí. V závěru práce jsou uvedeny postupy, kterými bylo dosaženo výsledků práce, sebereflexe a doporučení do praxe.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the midwife care for a woman during pregnancy, childbirth and the puerperium. The theoretical part describes midwifery in the context of continuous care, deals with competencies and own practice of midwifery, then describes the midwife care during pregnancy, birth process and puerperium. It also contains subchapters on Caesarean section and vaginal birth after previous Caesarean section. The practical part is done in the form of qualitative research, namely case study. It is focused on one woman who was monitored from the beginning of pregnancy to the end of the puerperium. At the end of the thesis there are described the procedures by which the results of work, self-reflection and recommendations were achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jana Hyttnerova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
HYTTNEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
HYTTNEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Hyttnerova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce419,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.