Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRadová, Lenka
dc.contributor.refereeSlavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:42Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2020-08-24T11:40:42Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier73546
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38927
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování výskytu využití klavíru v literatuře zaměřené na hudebněvýchovnou práci v MŠ. V první části jsou rozbory vybrané literatury zaměřující se na hudební činnosti v MŠ. V druhé části je toto téma rozebíráno více do hloubky v rámci jednotlivých činností. Práce jako celek poskytuje souhrnný přehled výskytu klavíru v kontextu s hudebními činnostmi v literatuře, která je zaměřena na výuku HV v MŠ, kde se v literatuře vyskytuje klavír.cs
dc.format99488 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectklavírcs
dc.subjecthudební činnostics
dc.subjectpěvecké činnostics
dc.subjectposlechové činnostics
dc.subjecthudebně-pohybové činnostics
dc.subjectinstrumentální činnostics
dc.titleK možnostem využití klavíru v mateřské školecs
dc.title.alternativeThe Possibilities of using the Piano in Kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is about mapping and analysis of using piano in literature related to music educational work in a kindergarten. In the first part are analyzed selected literature focusing on music activities in the kindergarten. In the second part, this topic is dealt with more in-depth within each activity. The thesis as a whole provides a summary overview of the piano occurrence in the context of musical activities in the literature, focused on the teaching of music education in kindergarten where the piano appears in the literature.en
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedpianoen
dc.subject.translatedmusical activitiesen
dc.subject.translatedsinging aktivitiesen
dc.subject.translatedlistening activitiesen
dc.subject.translatedmusical-movement activitiesen
dc.subject.translatedinstrumental activitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Radova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Radova Lenka_vedouci_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Radova Lenka_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Radova.pdfPrůběh obhajoby práce313,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.