Title: Vývoj nových materiálových konceptů pro automobilový průmysl
Other Titles: Development of new material concepts for the automotive industry
Authors: Vorel, Ivan
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39124
Keywords: izotermické žíhání na bainit;neúplnost bainitické transformace;křemík;martenzit;zbytkový austenit;bainit
Keywords in different language: austempering;incompleteness of bainitic transformation;silicon;martensite;retained austenite;bainite
Abstract: Disertační práce se v teoretické části zabývá moderními koncepty zpracování ocelí v austomobilovém průmyslu. Experimentální část práce je zaměřena výzkum vlivu austemperingu na vývoj struktury, mechanických vlastností u středně-uhlíkových nízko-legovaných ocelí s ohledem na obsah křemíku a chrómu. Stěžejním účelem práce je nalezení a determinace rozhodujících vlivů, které sehrávají významnou roli při vývoji mikrostruktury austemperovaných ocelí, jejichž znalost může být přínosem pro výrobu a zpracování vysoko-pevných, houževnatých a ekonomicky nenáročných ocelových dílů používaných v automobilovém průmyslu.
Abstract in different language: The theoretical part of thesis deals with modern concepts of steel processing in the automotive industry. The aim of the experimental part of thesis is to investigate the effect of austempering on the structure and mechanical properties development of medium-carbon low-alloy steels with respect to silicon and chromium content. The main purpose of the thesis is to find and determine the decisive influences, that play a significant role in the development of the microstructure of awtempered steels, whose knowledge can be a source for the production and processing of high-strength, tough and economical steel parts used in the automotive industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj novych materialovych konceptu pro automobilovy prumysl - Vorel - 2019.pdfPlný text práce19,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Vorel.pdfPosudek vedoucího práce573,85 kBAdobe PDFView/Open
posudky Vorel.pdfPosudek oponenta práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Vorel.pdfPrůběh obhajoby práce42,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.