Title: Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání ‒ literárně-dramatický obor
Authors: Gažáková, Eva
Káňová, Šárka
Kaska, František
Slowík, Josef
Sovová, Pavla
Ston, Michal
Zacharová, Jolana
Citation: Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v um ě leckém vzd ě lávání literárně -dramatický obor.1. vyd.Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 119 s. ISBN 978-80-261-0699-9.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Gymnázium a Hudební škola hl.m. Praha, ZUŠ, Portedo o.p.s.
Document type: monografie
book
URI: https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5f52945d54692f7fb34dd0c9_3.2_ldo_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39600
ISBN: 978-80-261-0699-9
Keywords: inkluze;vzdělávání;literárně-dramatický obor
Keywords in different language: inclusion;education;drama
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Creative Commons 4.0 BY-SA
Appears in Collections:Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5f52945d54692f7fb34dd0c9_3.2_ldo_web.pdfPlný text1,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.