Title: The Effect of Cryogenic Treatment on Mechanical Properties, Wear and Corrosion Resistance of Aluminium Alloy AW7075
Other Titles: Vliv kryogenního zpracování na mechanické vlastnosti, odolnost proti opotřebení a korozivzdornost hliníkové slitiny AW7075
Authors: Kučerová, Ludmila
Hájek, Jiří
Vítek, Jan
Citation: KUČEROVÁ, L., HÁJEK, J., VÍTEK, J. The Effect of Cryogenic Treatment on Mechanical Properties, Wear and Corrosion Resistance of Aluminium Alloy AW7075. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 1, s. 60-65. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85089411211
http://hdl.handle.net/11025/39627
ISSN: 1213-2489
Keywords: hliníkové slitiny;kryogenní zpracování;tepelné zpracování
Keywords in different language: aluminium alloy;cryogenic processing;heat treatmentFatigue;Magnetic Particle Testing;MT;Fractography
Abstract: V této práci byl testován vliv začlenění kryogenního zpracování do běžně používaného tepelného zpracování hliníkové slitiny AW 7075. Použité tepelné zpracování bylo tvořeno dvou hodinovým rozpouštěcím žíháním na teplotě 470°C následovaným třemi různými režimy precipitačního vytvrzení: 14 hod na teplotě 1300°C, 24 hod na 120°C nebo 60-ti denním přirozeným stárnutím při pokojové teplotě. Jedna sada vzorků prošla standardním tepelným zpracováním, zatímco u druhé sady vzorků bylo mezi rozpouštěcí žíhání a precipitační vytvrzení zařazeno kryogenní zpracování na teplotě -185°C po dobu 24 hod. Obě sady vzorků byly poté podrobeny zkoušce tahem, rázem v ohybu, měření tvrdosti, analýze mikrostruktury, odolnosti proti opotřebení a korozivzdornosti. Porovnáním dosažených výsledků byl zjištěn negativní vliv přidaného kryogenního zpracování na houževnatost a korozivzdornost hliníkové slitiny, na druhé straně však došlo ke zlepšení pevnosti v tahu a odolnosti proti opotřebení.
Abstract in different language: Effect of addition of cryogenic treatment to a standard heat treatment of aluminium alloy AW 7075 was tested in this work. Used heat treatment consisted of solution annealing at 470 °C for two hours and precipitation aging treatment at 130°C for 14 hours, 120 °C for 24 hours or natural aging at room temperature for 60 days. One set of samples was processed by solution annealing and aging treatment and the second set of samples incorporated 24 hours long cryogenic treatment at -185 °C between the same solution annealing and aging. Both sets of samples were characterised by tensile testing, notch impact testing, hardness measurement, microstructure analysis and wear and corrosion resistance tests. Obtained results were compared for corresponding processing with and with-out cryogenic treatment. While impact toughness and corrosion resistance were decreased by cryogenic treatment, tensile strength and wear resistance were on the other hand improved.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mft_001345_fin-0002.pdf718,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD