Title: Několik zamyšlení na smluvním právem ve sportu
Other Titles: Reflection on contract law in sport
Authors: Pauly, Jan
Citation: PAULY, J. Několik zamyšlení na smluvním právem ve sportu. Právnické listy, 2020, č. 1, s. 31-37. ISSN 2533-736X.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39646
ISSN: 2533-736X
Keywords: sport;právo;sportovní právo;autonomní právo;smlouva
Keywords in different language: sport;law;sports law;autonomous law;contract
Abstract: Smluvní právo ve sportovním průmyslu si určitě zaslouží zvýšenou pozornost. Jedná se o velmi častý předmět nejen akademického, ale i sociálního diskurzu, který se však někdy setkává s bariérou neznalosti některých základních kontur tohoto oboru. V tomto kontextu se autor v článku zaměřuje jak na problematiku smluvního práva ve sportovním průmyslu, tak na základní oblasti a formy aplikace smluvního práva ve sportu.
Abstract in different language: Contract law in sport industry certainly deserves increased attention. It is a very frequent subject of not only academic but also social discourse, which, however, sometimes encounters on a barrier of ignorance of some basic contours of this branch. In this context, the author in the article focuses on both - the issues of contract law in sport industry, and the basic areas and forms of application of contract law in sport.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pauly-PravnickeListy201e.pdf5,25 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD