Title: Kryptoměny a občanské právo
Other Titles: Cryptocurrencies and civil law
Authors: Jareš, Adam
Citation: JAREŠ, A. Kryptoměny a občanské právo. Revue pro právo a technologie, 2020, roč. 11, č. 21, s. 21-46. ISSN 1804-5383.
Issue Date: 2020
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39647
ISSN: 1804-5383
Keywords: blockchain;kryptoměny;bitcoin;občanský zákoník;věc v právním smyslu;nabídka a akceptace;transakce
Keywords in different language: blockchain;cryptocurrencies;bitcoin;civil code;thing in a legal sense;offer and acceptance;transactions
Abstract: Kryptoměny nejsou v současné chvíli v oblasti soukromého práva jakkoliv výslovně upraveny a jejich regulaci je možné nalézt pouze ve veřejnoprávních předpisech. Cílem textu je posouzení, jakým způsobem na kryptoměny nahlíží občanský zákoník, jaké právní vztahy vznikají při zápisu transakce do nového bloku v rámci protokolu blockchain a zda lze považovat kryptoměny za věc ve smyslu její legální definice v občanském zákoníku. Text se následně věnuje diskuzi o důsledcích dosažených závěrů.
Abstract in different language: Cryptocurrencies are not currently regulated by civil law and it is possible to find their regulation only in public law. The main aim of this text is to examine how the Civil Code can deal with cryptocurrencies, what legal relationships arise when a transaction is included into a new block within a blockchain protocol, and whether cryptocurrencies could be regarded as a “thing” in a legal sense within the meaning of its legal definition in the Civil Code. Text then focuses on a discussion about consequences of the author’s conclusions.
Rights: © Masarykova univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jareš - Kryptoměny a občanské právo.pdf181,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD