Title: Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku
Other Titles: The owner's declaration after the first amendment to the legal regulation of housing co-ownership in the Civil Code
Authors: Dvořák, Tomáš
Citation: DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2020, roč. 27, č. 13-14, s. 473-480. ISSN 1210-6410.
Issue Date: 2020
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39654
ISSN: 1210-6410
Keywords: občanský zákoník;bytové spoluvlastnictví
Keywords in different language: Civil Code;housing co-ownership
Abstract: Tento článek pojednává o právní úpravě prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 162/2020 Sb. nabyla účinností 1. 7. 2020.
Abstract in different language: This article deals with the legal regulation of the owner's declaration after the first amendment to the legal regulation of housing co-ownership in the Civil Code. Amendment to the Civil Code made by Act No. 162/2020 Coll. entered into force on 1 July 2020.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dvořák, T. Prohlášení vlastníka.pdf4,96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD