Title: Nanoindentation and microbending analyses of glassy and crystalline Zr(–Hf)–Cu thin-film alloys
Other Titles: Měření nanoindentace a ohybu mikroskopických nosníků na krystalických a skleněných tenkých vrstvách slitin Zr(–Hf)–Cu
Authors: Haviar, Stanislav
Kozák, Tomáš
Meindlhumer, Michael
Zítek, Michal
Opatová, Kateřina
Kučerová, Ludmila
Keckes, Jozef
Zeman, Petr
Citation: HAVIAR, S., KOZÁK, T., MEINDLHUMER, M., ZÍTEK, M., OPATOVÁ, K., KUČEROVÁ, L., KECKES, J., ZEMAN, P. Nanoindentation and microbending analyses of glassy and crystalline Zr(–Hf)–Cu thin-film alloys. Surface and Coatings Technology, 2020, roč. 399, č. 15 OCT 2020, s. „126139-1“-„129139-10“. ISSN 0257-8972.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85088498320
http://hdl.handle.net/11025/39830
ISSN: 0257-8972
Keywords: Nanoindentace;kovová skla;ohybový test;mikroskopické nosníky;FEM;Zr‒Cu
Keywords in different language: Nanoindentation;metallic glass;Zr‒Cu;microbending;microcantilever;FEM
Abstract: Na tenkých vrstvách materiálu Zr(–Hf)–Cu připravených magnetronovým naprašováním byly měřeny nanoindentace a ohyb mikroskopických nosníků. Detailní analýza naměřených dat a mikroskopických snímků umožnila velmi přesné měření Youngova modulu zkoumaných materiálů zvláště díky uvažování pile-up efektu. Ohybové testy byly provedeny in-situ ve skenovacím elektronovém mikroskopu na nosnících připravených pomocí FIB (fokusovaného iontového svazku). Data byla vyhodnocena pomocí FEM (metoda konečných prvků) simulace. Výstupem elasto-plastického modelu byly Youngův modul, mez kluzu, elastická deformace, smluvní mez kluzu a přibližná hodnota pevnosti materiálu. Porovnáním různých materiálů bylo možné zjistit vliv obsahu mědi a/nebo záměny části zirconia za hafnium a také vliv krystaličnosti na mechanické vlastnosti materiálů. Navýšení podílu mědi se ukázalo jako významné z pohledu zvýšení tvrdosti a Youngova modulu, elastické deformace, meze kluzu a smluvní meze kluzu a vedlo ke snížení plastického parametru „k“ a pevnosti. Rozdílné atomové uspořádání (krystalické vs. amorfní-skleněné) složením identických vrstev se projevilo rozdílným mechanickým chováním. Krystalická vrstva byla tvrdší a tužší s podobnou hodnotou elastické deformace ale vyšší mezí kluzu a deformace nebyla doprovázena formováním střižných skluzových pásů jako u skleněného materiálu.
Abstract in different language: Nanoindentation and microbending testing were used to investigate the mechanical properties of Zr(‒Hf)‒Cu thin-film alloys prepared by nonreactive magnetron co-sputtering. A detailed analysis of nanoindentation data and microscopic images of indents allowed a more precise determination of the effective Young's modulus of the films thanks to taking the pile-up effect into account. Microbending testing in a scanning electron microscope was performed with microcantilevers fabricated by focused ion beam and the data were evaluated using a finite element method model. As outputs of this elasto-plastic model, Young's modulus, yield strength, elastic strain, apparent yield point and approximate ultimate strength and strain of the films were determined. From material point of view, the effect of elemental composition (Cu content and Hf substitution) and the structure (glassy and crystalline) was investigated and discussed. It was shown that the substitution of Hf for Zr has less pronounced effect on the mechanical properties than the increase in the Cu content in the films that leads to a pronounced increase in the hardness, Young's modulus, elastic strain, yield strength, apparent yield point and ultimate strength but also to a decrease in the plastic parameter “k” and ultimate strain. Furthermore, a different atomic ordering in the crystalline and glassy Zr‒Cu films of the identical elemental composition results in differences in their mechanical properties and deformation behavior. The crystalline film was observed to be harder and stiffer with approximately the same elastic strain but higher yield strength and its plastic deformation was free of shear band events.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD20_Haviar,Kozak,Zeman_clanek.pdf4,6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD