Title: Construction of new cubic Bézier-like triangular patches with application in scattered data interpolation
Other Titles: Konstrukce nové kubické Bézierové trojúhelníkové plochy pro roztroušená data
Authors: Karim, Samsul Ariffin Abdul
Saaban, Azizan
Skala, Václav
Ghafar, Abdul
Nisar, Kottakkaran Sooppy
Balean, Dumitru
Citation: KARIM, S. A. A., SAABAN, A., SKALA, V., GHAFAR, A., NISAR, K. S., BALEAN, D. Construction of new cubic Bézier-like triangular patches with application in scattered data interpolation. Advances in Difference Equations, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 769-777. ISSN 1687-1847.
Issue Date: 2020
Publisher: SpringerOpen
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85083279921
http://hdl.handle.net/11025/39882
ISSN: 1687-1847
Keywords: Bézierův trojúhelník;plochy;interpolace roztroušených dat
Keywords in different language: Bézier triangular;Patches;Scattered data interpolation
Abstract: Tento článek pojednává o funkční rozptýlené datové interpolaci pro interpolaci obecně rozptýlených dat. Ve srovnání s předchozími pracemi jsme postavili novou kubiku Bézierova trojúhelníková bázová funkce je řízená třemi tvarovými parametry. Toto je výhoda ve srovnání se stávajícími systémy, protože poskytuje větší flexibilitu pro tvarový design v geometrickém modelování.
Abstract in different language: This paper discusses the functional scattered data interpolation to interpolate the general scattered data. Compared with the previous works, we construct a new cubic Bézier-like triangular basis function controlled by three shape parameters. This is an advantage compared with the existing schemes since it gives more flexibility for the shape design in geometric modeling.
Rights: © SpringerOpen
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SKALA Karim2020_Article_ConstructionOfNewCubicBézier-l (3).pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD