Title: Surface Characterization of Carbonaceous Materials Using Inverse Gas Chromatography: A Review
Other Titles: Charakterizace povrchu materiálů na bázi uhlíku za použití inverzní plynové chromatografie: přehledový článek
Authors: Gholami, Fatemeh
Tomáš, Martin
Gholami, Zahra
Mirzaei, Somayeh
Vakili, Mohammadtaghi
Citation: GHOLAMI, F., TOMÁŠ, M., GHOLAMI, Z., MIRZAEI, S., VAKILI, M. Surface Characterization of Carbonaceous Materials Using Inverse Gas Chromatography: A Review. Electrochem, 2020, roč. 1, č. 4, s. 367-387. ISSN 2673-3293.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39888
ISSN: 2673-3293
Keywords: inverzní plynová chromatografie;materiály na bázi uhlíku;analýza povrchu;fyzikochemické vlastnosti
Keywords in different language: inverse gas chromatography;carbonaceous materials;surface analysis;physicochemical properties
Abstract: Z teoretických i praktických důvodů je nutné plně pochopit mechanismus adsorpce molekul na povrchu materiálů na bázi uhlíku. Zcela zásadní je vyšetření povrchových vlastností těchto materiálů, protože jsou využívány ve velkém množství aplikací (matrice katalytických materiálů, úložiště vodíku, čidla, adsorbenty, materiály pro separaci plynů a podobně). Citlivou a účinnou metodou ke stanovení fyziochemických vlastností, jako jsou specifický povrch (BET - BrunauerEmmett-Teller), heterogenita povrchové energie, teplo adsorpce, kohezní práce, teplota skelného přechodu a podobně, je inverzní plynová chromatografie, kterou lze využít pro charakterizaci práškových materiálů, tenkých filmů či vláken. Tento přehledový článek je zaměřen na základní principy, využívané metody a aplikace inverzní plynové chromatografie. Dále jsou popsány příklady experimentů využívaných k charakterizaci materiálů na bázi uhlíku (uhlíkové nanotrubičky, grafit a aktivovaný uhlík).
Abstract in different language: It is essential to understand the adsorption of guest molecules on carbon-based materials for both theoretical and practical reasons. It is crucial to analyze the surface properties of carbon-based materials with a wide range of applications (e.g., catalyst supports, hydrogen storage, sensors, adsorbents, separation media, etc.). Inverse gas chromatography (IGC) as a powerful and sensitive technique can be used to characterize the surface physicochemical properties (i.e., Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, surface energy heterogeneity, heat of adsorption, specific interaction of adsorption, work of cohesion, glass transition temperatures, solubility, and so forth) of various types of materials such as powders, films, and fibers. In this review, the principles, common methods, and application of IGC are discussed. In addition, the examples of various experiments developed for the IGC to characterize the carbonaceous materials (such as carbon nanotubes, graphite, and activated carbon) are discussed.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gholami_electrochem-01-00024.pdf3,61 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD