Title: Epoxy resin rings
Other Titles: Práca s epoxidovou živicou- prstene
Authors: Glézl, Róbert
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 7.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39937
ISBN: 978-80-261-0966-2
Keywords: epoxid;živice;prsten;základní škola
Keywords in different language: epoxy;resin;ring;elementary school
Abstract in different language: People are naturally social, creative, and curious beings. All of these qualities manifest itself from an early age and therefore should start to be developed as soon as possible. From easier activities to more complicated ones. We assumed, that elementary school-aged children are creative enough, so we should attract them by learning new techniques, including the work with epoxy resin, which has a wide range of applications in arts, as well as in technology. With elementary school-aged children, we could begin with creating a epoxy resin rings. It is a moderately demanding process, and it is great to satisfy their sociability, creativity and curiousity, because there are no limits in work with epoxy resin, they will be curious to the result after polishing, and finally, the ring is the perfect fashion accessory or a gift for a friend, mother or grandmother... The main goals of this work were to create a production plan for manufactoring of epoxy resin rings with elementary school-aged children during workshops or in hobby groups in their leisure time, to make basic technological processes, the technical drawings, and the final product. Another goal was to try it with real children and to adapt the plant according to his abilities. The conclusions were largely in agreement with the assumptions, so based on that we suggest incorporating these activities into elementary school lessons or hobby groups.
Človek je od prírody spoločenský, tvorivý a zvedavý tvor. Všetky tieto vlastnosti sa ozývajú, a mali by byť rozvíjané už od ranného veku. Od jednoduchších činností až po tie zložitejšie. Predpokladali sme, že kreativita detí na základných školách je už na toľko rozvinutá, že je potrebné ich zaujať a učiť novým technikám tvorenia. Medzi takéto patrí aj pomerne mladá technika práce s epoxidovou živicou. Tá má aj v umeleckom smere širokú paletu využitia. Jednou aktivitou, ktorou by sme mohli začať už práve s týmito deťmi, je výroba prsteňov. Táto stredne zložitá procedúra ich nielenže zaujme na niekoľko hodín, ale zároveň krásne naplní všetky hore zmienené aspekty. Ukojí ich tvorivosť- kreativite práce s epoxidovou živicou za medze nekladú, taktiež ich zvedavosť- čakanie, kým epoxid vytvrdne a následné esteticky príjemné prekvapenie po jeho vyleštení, no a samozrejme spoločenský aspekt- veď čím iným, než prsteňom by potešili svoje kamarátky, mamy, staré mamy... Cieľom tejto práce bolo vytvoriť plán tvorby prsteňov z epoxidovej živice s deťmi na druhom stupni ZŠ v rámci technických krúžkov či hodín techniky, spracovať základný technologický postup výroby, základnú výkresovú dokumentáciu a výrobok. Ďalším cieľom bolo si to s dieťaťom tohto veku reálne vyskúšať, a plán mu prispôsobiť. Zistenia sa vo veľkej miere zhodovali s predpokladmi, na základne čoho navrhujeme tieto aktivity začleniť do technických krúžkov či hodín techniky na základných školách.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-8.pdfPlný text707,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.