Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMoc, Pavel
dc.contributor.editorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2020-11-09T06:46:05Z
dc.date.available2020-11-09T06:46:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 9.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0966-2
dc.identifier.urihttp://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39939
dc.description.abstractV poslední době se stále více objevuje téma, zabývající se potřebou vzdělávat nastupující generaci v oblasti počítačem řízených strojů. V této souvislosti se za stroje nemusí považovat pouze průmyslové manipulátory, výrobní celky, CNC stroje atd., ale i domácí spotřebiče jako jsou například pračky, inteligentní elektroinstalace a podobně. Ve světě se touto problematikou zabývá spousta autorů. Situace došla až tak daleko, že si vlády mnohých zemí uvědomují potřebu mladou generaci vzdělávat již na základní škole a neponechávat tuto problematiku až na technické střední školy. V případě ČR se touto problematikou zabývá podkladová studie Člověk a technika (Dostál, 2018). Autor řeší způsoby jak připravit generaci technicky vzdělaných lidí a zajistit tak i dostatek potenciálních zájemců o studium technických škol. Na rozdíl od ostatního světa, v ČR není doposud přesně jasné, v jakém rozsahu se bude uvedená problematika vyučovat. Zároveň se autoři neshodují jaké stroje budou vhodné pro účely výuky.cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectstrojecs
dc.subjecttechnikacs
dc.subjectalgoritmizacecs
dc.subject3D tiskárnacs
dc.subjectCNC soustruhcs
dc.subjectCNC frézkacs
dc.subjectvzdělávání na základních školáchcs
dc.titleCurrent approach in education to computer-controlled machinesen
dc.title.alternativeSoučasný přístup ve vzdělávání k počítačem řízeným strojůmcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedRecently, there have been more and more articles and discussions about the need to educate the next generation in the field of computer-controlled machines. In this context, the machines may include not only industrial manipulators, production units, CNC machines etc., but it may also involve household appliances such as washing machines, intelligent electrical installation and so on. Many authors from all over the world deal with this issue. The situation has developed so far that even the governments of many countries have realized the need of teaching young generation in primary and secondary school and not to leave the issue up to technical high-schools. In the case of the Czech Republic, the background study Man and Technology (Člověk a technika, Dostál, 2018) deals with the issue. The author looks for solutions and ways how to prepare a generation of technically educated people and thus ensure enough potential applicants to study at a technical school. Unlike the rest of the world, the Czech Republic has not decided yet on the exact extent to which the issue will be taught. Aten
dc.subject.translatedmachinesen
dc.subject.translatedscienceen
dc.subject.translatedmatematicsen
dc.subject.translated3D Milling Machinesen
dc.subject.translatedCNC Mills in the classroomen
dc.subject.translatedCNC cutter in the classroomen
dc.subject.translatedPre-College Engineering Educationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-10.pdfPlný text707,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.