Title: Flower creation for preschool children
Other Titles: Květinové tvoření pro předškolní děti
Authors: Sedláčková, Alena
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 12.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39941
ISBN: 978-80-261-09667
Keywords: květina;tvoření;děti
Keywords in different language: flower;creativity;children
Abstract: Květinové tvoření pro předškolní děti je zaměřeno na vytvoření nových námětů a zároveň jejich testování. Cílem testování je zhodnocení jejich náročnosti a především přiměřenosti k věku dítěte. Dalším cílem je také komplexní rozvoj dítěte, ať už se jedná o rozvoj předškolních schopností, dovedností a znalostí, rozvoj vyjadřovacích schopností, rozvoj tvořivosti, kreativity, samostatnosti, nebo fantazie.
Abstract in different language: Flower creation for preschool children is focused on creating new topics and testing them at the same time. The purpose of testing is to evaluate their complexity and, above all, their adequacy to the child's age. Another purpose is the comprehensive development of the child, whether it is the development of preschool abilities, skills and knowledge, the development of expressive abilities, the development of talents, creativity, independence or imagination.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-13.pdfPlný text704,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.