Title: Wool product testing
Other Titles: Testování produktů z vlny
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 17.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39944
ISBN: 978-80-261-09664
Keywords: ovčí vlna;vlna;využití vlny;ovce;jemná motorika
Keywords in different language: sheep wool;wool;wool utilization;sheep;fine motor skills
Abstract: Tato práce se zabývá testováním 3 výrobků z vlny sloužících k rozvoji jemné motoriky u dětí v předškolním věku. V krátkosti zde naleznete cíle práce, metodiku testovaných výrobků, výsledky a zjištění testování, návrhy ke zlepšení pro další testování a ukázku z portfolia s dalšími výrobky, které mohou být použity k tvoření s dětmi.
Abstract in different language: This work deals with testing 3 wool products used fot the development of fine motor skills in preschool children. You can find here the goals of the work, the methodology of tested products, test results and findings, suggestions for improvement for further testing and a sample from the portfolio with other wool products that can be used for creating with children.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-18.pdfPlný text704,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.