Title: Inclusive education of mathematics in primary schools
Other Titles: Inkluzivní vzdělání v matematice na 1. stupni
Authors: Capová, Petra
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 22.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39949
ISBN: 978-80-261-0966-1
Keywords: inkluze;integrace;inkluzivní vzdělávání;matematika
Keywords in different language: inclusion;inclusive education;mathematics;integration
Abstract: Diplomová práce se zabývá zpracováním informací na téma: „Inkluzivní vzdělání v matematice na 1. stupni“. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část věnuje pozornost inkluzivnímu vzdělávání a oblastem, které s ním úzce souvisí, a možnostem inkluzivního vzdělávání v matematice. Praktická část se zaměřuje na tvorbu činností a úloh pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, na jejich realizaci a reflexi. Úlohy jsou sestaveny pro 2., 3., a 4. ročník ZŠ.
Abstract in different language: This thesis deals with processing of the information about „Inclusive Education of Mathematics in Primary Schools“. This study is divided into two parts – theoretical part and practical part. Theoretical part deals with the inclusive education, spheres which are slightly related with it, and possibilities of inclusive education in mathematics. Practical part deals with creating of activities and assignments for children with special educative needs, their realization and reflection. The assignments have been created for second, third and fourth grade of the primary schools.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-23.pdfPlný text705,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.