Title: Návrh na renovaci osvětlení rodinného domu
Other Titles: Electrical lighting renovation design of family house
Authors: Duda, Patrik
Advisor: Kroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Prusík Pavel, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40215
Keywords: rodinný dům;návrh osvětlení;osvětlenost;svítidlo;světelný zdroj;teplota chromatičnosti;cirkadiánní rytmus;biologické hodiny.
Keywords in different language: family house;lighting design;illumination;luminaire;light source;colour temperature;circadian rhythm;circadian clock.
Abstract: Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav osvětlení rodinného domu a následně vytvořit zcela nový návrh na renovaci osvětlení rodinného domu s ohledem na nové poznatky o biologických účincích světla na člověka. V teoretické části práce jsou popsány základní kvantitativní a kvalitativní parametry osvětlení, které je nutné brát v úvahu při návrhu osvětlení vnitřních prostorů. Součástí teoretické práce je také uvedení do problematiky vlivu světla na biologické rytmy člověka.
Abstract in different language: The aim of this master thesis is to evaluate the current state of family house lighting and then to create a completely new proposal for the renovation of family house artificial lighting with regard to new knowledge about the biological effects of light on humans. The theoretical part of the work describes the basic quantitative and qualitative parameters of lighting, which should be taken into account in the proposal of the interior lighting design. Part of the theoretical work is also an outline of the issue of the influence of light on the biological rhythms of humans.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Duda_final.pdfPlný text práce6,54 MBAdobe PDFView/Open
082294_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce849,09 kBAdobe PDFView/Open
082294_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
082294_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce93,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.