Title: Optimalizace návrhu staršího asynchronního motoru
Other Titles: Design optimization of an older induction motor
Authors: Přigrodský, Aleš
Advisor: Šobra Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Pechánek Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40217
Keywords: asynchronní motor;3-f asynchronní motor;zpětný návrh;reverzní inženýring;magnetický tok;metoda konečných prvků;konstrukční návrh;magnetický obvod;stator;rotor;vinutí;klec nakrátko
Keywords in different language: induction motor;three-phase induction motor;reverse engineering;magnetic flux;finite element method;engineering design;magnetic circuit;stator;rotor;winding;squirrel-cage rotor.
Abstract: Tato závěrečná diplomová práce se v prvních kapitolách věnuje měření a vyhodnocení staršího asynchronního motoru. Tento motor byl podroben elektrickým zkouškám nezbytným pro získání základních parametrů dotyčného stroje. V dalších částech budou analytickým výpočtem zjištěny a porovnány výsledky analýzy z prostředí FEMM s výsledky naměřenými. Následně bude v práci provedeno navržení motoru s dodržením určitých původních parametrů, přičemž následnou analýzou v prostředí FEMM se získané výsledky porovnají s původním motorem. Práce taktéž obsahuje krátkou kapitolu o zamýšlených zlepšeních. Poslední část závěrečné práce je věnována diskuzi a srovnání výsledků konečně-prvkových analýz.
Abstract in different language: The first part of this master's thesis deals with measurement and calculation of results of older induction motor. This induction motor was subjected to electrical measurements in order to gain basic parameters, which are necessary for following calculations. Next part relates to the comparison of results of analytical calculations from FEMM postprocessor with results of analytical calculations from measured values. Subsequently, the new design of induction motor (with chosen original parameters) has been made, where following comparison deals with results of older and new designed motor. The chapter with proposals for improvement is also included. The final chapter of the thesis is dedicated to discussion about the results of a finite element method and calculation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Optimalizovany navrh starsiho asynchronniho motoru.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
085031_oponent.pdfPosudek oponenta práce873,24 kBAdobe PDFView/Open
085031_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce926,69 kBAdobe PDFView/Open
085031_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.