Title: Specifikace atletických her a dovedností u dětí mladšího školního věku s diabetes mellitus
Other Titles: Specifications of athletic games and skills in younger school-age children with diabetes mellitus
Authors: Novák, Jan
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40302
Keywords: mladší školní věk;diabetes mellitus;atletické hry;atletické dovednosti;pohybové bloky.
Keywords in different language: younger school age;diabetes mellitus;athletic games;athletic skills;motional unit.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na specifikaci atletický her a dovedností u dětí mladšího školního věku s diabetes mellitus. Tato práce má za úkol charakterizovat děti s diabetes mellitus a také určit jejich speciální potřeby při sportování. Dále tato práce obsahuje vhodné pohybové bloky z atletiky pro děti s diabetes mellitus, které lze využít u žáků 1. stupně základní školy během běžných vyučovacích jednotek.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on specification of athletic games and skills of children of younger school age with diabetes mellitus. The aim of this work is to characterize children with diabetes mellitus and to determine their special needs during sport activities. Furthermore, this work contains suitable motional athletic units for children with diabetes mellitus, which can be used by primary school pupils during regular teaching units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Novak Jan.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Novak J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce148,86 kBAdobe PDFView/Open
Novak J. - OP.pdfPosudek oponenta práce129,15 kBAdobe PDFView/Open
Novak.pdfPrůběh obhajoby práce50,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.