Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřičková Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTímr, Jan
dc.contributor.refereeLovecký Martin, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:52Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:31:52Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-19
dc.identifier82269
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40693
dc.description.abstractHlavním cílem předkládané diplomové práce je validace výpočetního kódu Serpent založeném na metodě Monte Carlo prostřednictvím výpočtu rozložení výkonů v palivových souborech a dílčích palivových proutcích v realistické palivové vsázce pro reaktor typu VVER-1000 a porovnáním získaných dat s referenčním řešením. Vypočítané řešení je velmi přesné, což potvrdila i analýza symetrie daného řešení. Řešený model byl využit i pro další vybrané analýzy dílčích vlivů na výsledky. Tyto analýzy jsou vhodné pro další porovnání přesnosti výpočtu s deterministickými kódy jako je například Moby-dick.cs
dc.format54 s. (55 252 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvver-1000cs
dc.subjectrozložení výkonucs
dc.subjectserpentcs
dc.subjectmonte carlocs
dc.titleVýpočet rozložení výkonu reaktoru VVER-1000cs
dc.title.alternativePower distribution calculation of VVER-1000 reactoren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this master thesis is to validate the Serpent calculation code based on the Monte Carlo method by calculating the power distribution in fuel assemblies and partial fuel rods in a realistic fuel charge for the VVER-1000 reactor and comparing the obtained data with a reference solution. The calculated solution is very accurate, which was confirmed by the symmetry analysis of the solution. The solved model was also used for other selected analyzes of partial effects on the results. These analyzes are suitable for further comparison of calculation accuracy with deterministic codes such as Moby-dick.en
dc.subject.translatedvver-1000en
dc.subject.translatedpower distributionen
dc.subject.translatedserpenten
dc.subject.translatedmonte carloen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vypocet rozlozeni vykonu reaktoru VVER-1000_Timr.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
082269_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
082269_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce851,98 kBAdobe PDFView/Open
082269_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce92,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.