Title: Pohled do historie časopisů zabývajících se popularizací a neformálním přístupem k technickým oborům
Other Titles: A look at the history of popularization magazines and an informal approach to technical disciplines
Authors: Lukšíková, Marcela
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41248
Keywords: časopisy;analýza;komparace;rešerše;popularizace
Keywords in different language: magazines;analysis;comparison;search;popularization
Abstract: Realizována byla stručná analýza a komparace vybraných technických časopisů. Na základě podrobného zkoumání náplně historických a současných časopisů bylo uskutečněno vzájemné porovnání jejich tvorby. V současné době dochází v České republice k rozvoji technického vzdělávání, k jeho propagaci a popularizaci.
Abstract in different language: A brief analysis and comparison of selected technical journals was carried out. Based on a detailed examination of the content of historical and contemporary journals, a mutual comparison of their work was performed. At present, technical education is being developed, promoted and popularized in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP LUKSIKOVA POHLED DO HISTORIE CASOPISU ZABYVAJICICH SE POPULARIZACI A NEFORMALNIM PRISTUPEM K TECHNICKYM OBORUM (2).pdfPlný text práce855,22 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op Luksikova.pdfPosudek oponenta práce139,52 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,81 kBAdobe PDFView/Open
Luksikova protokol887.pdfPrůběh obhajoby práce296,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.