Title: Produkce emisí velkých energetických zdrojů v městě Plzni
Other Titles: Production of large energy sources in the city of Plzen
Authors: Svěcená, Veronika
Advisor: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41891
Keywords: emise;emisní zdroje;látky znečišťující ovzduší
Keywords in different language: emissions;emission sources;air pollutants
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje zhodnocení produkce emisí velkých energetických zdrojů na území města Plzně. V první teoretické části se práce zabývá nejčastěji se vyskytujícími látkami znečišťujícími ovzduší a současně popisu existujících technologií pro jejich omezení či úplné odstranění. V práci jsou dále porovnány a vyhodnoceny emisní bilance velkých energetických zdrojů na území města Plzně s ostatními zdroji emisí, a to jak v Plzni, tak v Plzeňském kraji. V závěru jsou pak navrženy konkrétní možnosti a technologie pro snížení emisních hodnot.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the evaluation of emissions of large energy sources in the city of Pilsen. In the first theoretical part, the work deals with the use of air pollutants and potential users of existing technologies to reduce or eliminate them. Furthermore, the thesis evaluates emission balances of large energy sources, both in the city of Pilsen and in the Pilsen region. At the end, specific options and technologies for reducing emission values are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Svecena.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
082296_oponent.pdfPosudek oponenta práce878,36 kBAdobe PDFView/Open
082296_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce945,02 kBAdobe PDFView/Open
082296_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.