Title: Individual Vortex Searching Algorithm
Other Titles: Algoritmus hledání jednotlivých vírů
Authors: Duda, Daniel
Uruba, Václav
Citation: DUDA, D., URUBA, V. Individual Vortex Searching Algorithm. In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2020, Prague, 2020 Edited by David Šimurda and Tomáš Bodnár. Praha: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. s. 56-63. ISBN 978-80-87012-74-1 , ISSN 2336-5781.
Issue Date: 2020
Publisher: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/41904
ISBN: 978-80-87012-74-1
ISSN: 2336-5781
Keywords: Obrazové měření rychlosti unášených částic (PIV), Turbulence, Vír
Keywords in different language: Particle Image Velocimetry, Turbulence, Vortex
Abstract: Turbulentní proudění se skládá z vírů a jiných koherentních struktur, jejichž pohyb je tak složitě uspořádaný, že ho vnímáme jako náhodný. Naše práce se snaží o rozšíření našeho porozumnění tomuto problému pomocí principů objevených při výzkumu supratekuté turbulence, která se skládá z kvantovaných vírů - lineárních topologických singularit makroskopického parametru uspořádání. V tomto článku předkládáme algoritmus hlednání jednotlivých vírů ve změřeném okamžitém vektorovém poli rychlostí klasické tekutiny (např. vzduchu). Metoda je založena na přímém fitování proudového pole Gaussovským modelem víru a minimalizování energie zbytku. Statistické vlastnosti nalezeného souboru vírů nám snad pomohou v pochopení turbulence z trochu jiné perspektivy.
Abstract in different language: The turbulent flows consist of vortices and other coherent structures, whose motion is such highly ordered, that it is usually considered to be random. We try to bring light into this problem by using the ideas coming from research of superfluid flows, where the turbulence consists of quantized vortices - linear topological singularities in the macroscopic order parameter. We present an algorithm developed for searching of individual vortices in an experimentally obtained 2D flow-field of a classical fluid (e.g. air). This algorithm directly fits the flow-field by the Gauss's model of vortex minimizing energy of the rest. The statistics of the reconstructed vortices can help us to understand the turbulence from another point of view.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Institute of Thermomechanics, AS CR
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KKE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Duda-TPFM2020.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD