Title: Některé přežívající mýty o češtině
Other Titles: On some surviving myths about Czech
Authors: Čechová, Marie
Citation: ČECHOVÁ, M. Některé přežívající mýty o češtině. Český jazyk a literatura, 2020, roč. 70, č. 2, s. 53-57. ISSN 0009-0786.
Issue Date: 2020
Publisher: SPN
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/41913
ISSN: 0009-0786
Keywords: mýty;pojetí jazykových jevů;finále Olympiády v českém jazyce;studenti;učitelé
Keywords in different language: myths;solutions to language problems;final of Czech Language Olympics;students;teachers
Abstract: Článek představuje tradiční, ale stále ještě obecně známá a používaná pojetí jazykových úkolů. Tyto úkoly jsou používány v souladu s tradičními odkazy v některých příručkách či učebnicích. Soudě podle pojetí jazykových úkolů ve finálním kole Olympiády v českém jazyce se lze s těmito úkoly nejspíše také setkat ve vyučování češtině (takzvaná věta holá, shoda přísudku s podmětem atd.).
Abstract in different language: The paper presents outdated but still quite widely known and applied solutions of language problems. These solutions are applied in accordance with outdated reference in some handbooks or texbooks. Judging by solutions of language tasks in the final of Czech Language Olympics, these solutions can presumably be encountered in teaching Czech as well (the so-called bare sentence, subject – predicate agreement, etc.).
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPN
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD