Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKielbusová, Zdeňka
dc.date.accessioned2020-11-23T08:20:30Z
dc.date.available2020-11-23T08:20:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationInovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2020, č. 1, s.cs
dc.identifier.issn2571-2519
dc.identifier.urihttp://itev.olympiadatechniky.cz/journal-itev-2020.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42140
dc.description.abstractVýraznou charakteristikou školního roku 2020/2021 je permanentní stav připravenosti k distanční výuce. Grafický tablet je jedním z nástrojů, které mohou při online výuce výrazně pomáhat a zvýšit její kvalitu. V následujícím příspěvku si ukážeme některé z mnoha možností jeho využití v distanční výuce fyziky. Příspěvek neobsahuje žádný univerzální návod, jak grafický tablet používat. Zahrnuje empirické reflexe autorky z aktivního používání tohoto nástroje během distanční výuky v druhém pololetí předchozího školního roku.cs
dc.description.sponsorshipGrant SVK1‐2020‐013 Olympiáda techniky Plzeň 2020, Západočeská univerzita vPlznics
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectgrafický tabletcs
dc.subjectdistanční výukacs
dc.subjectfyzikacs
dc.subjectonline vyučovánícs
dc.titleVyužití grafického tabletu v distanční výucecs
dc.title.alternativeUse of a graphics tablet in distance learningen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedPermanent state of readiness for distance learning is the significant characteristic of the school year 2020/2021. The graphics tablet is one of the tools that can significantly help in online learning and increase its quality. We will show some of the many possibilities of its use in distance teaching of physics in following article. The article does not contain any universal instruction how to use the graphics tablet. It includes author's empirical reflections of active using this tool during distance learning in the second half of the previous school year.en
dc.subject.translatedgraphics tableten
dc.subject.translateddistance learningen
dc.subject.translatedphysicsen
dc.subject.translatedonline learningen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kielbusová.pdfPlný text642,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.