Title: Diskrétní simulace v konceptu Industry 4.0
Authors: Malaga, Miroslav
Ulrych, Zdeněk
Citation: Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: 7. října 2020, Plzeň, s. 138-153.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42197
ISBN: 978-80-261-0969-3
Keywords: průmysl 4.0;simulační model;koncept průmysl 5.0
Keywords in different language: industry 4.0;simulation model;concept industry 5.0
Abstract: Příspěvek je rešerší článků, zveřejněných hlavně v databázích Web of Science (WoS) a Scopus, zaměřených na 5 hlavních témat, a to: 1. Vliv detailnosti modelu na výsledky simulace 2. Optimalizace plánování výroby s ohledem na využití energie a přírodních zdrojů 3. Plánování výroby pomocí simulačního modelu v kontextu Industry 4.0 resp. 5.0 4. Metodika přístupu k tvorbě simulačního modelu v kontextu Industry 4.0 a využití simulačních modelů 5. Koncept Industry 5.0 Tato témata jsou zvolena s ohledem na možný budoucí výzkum a nutností zorientovat se v aktuálním vývoji konceptu Industry 4.0 ve spojitosti se simulacemi, plánováním a optimalizací. Koncept Industry 5.0 je zvolen kvůli možnému vysledování nových trendů. Databáze Web of Science a Scopus byly pro vyhledávání článků pro rešerši zvoleny na základě uznávání článku v těchto databázích českými univerzitami.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020
Průmyslové inženýrství 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malaga.pdfPlný text397,76 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdf698,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.