Title: Dilatometric identification of bainitic transformation during Q-P processing of 42SiCr medium carbon steel
Other Titles: Dilatometrická identifikace bainitické transformace během Q-P zpracování 42SiCr středně uhlíkové oceli
Authors: Jeníček, Štěpán
Vrtáček, Jiří
Vorel, Ivan
Janda, Tomáš
Citation: JENÍČEK, Š., VRTÁČEK, J., VOREL, I., JANDA, T. Dilatometric identification of bainitic transformation during Q-P processing of 42SiCr medium carbon steel. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 3, s. 327-334. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090938041
http://hdl.handle.net/11025/42258
ISSN: 1213-2489
Keywords: Zpracování Q-P;martenzit;bainit;dilatometrie
Keywords in different language: Q-P processing;martensite;bainite;dilatometry
Abstract: Proces Q-P je jednou z nejnovějších technik pro tepelné zpracování vysokopevnostních ocelí se zvýšenou úrovní křemíku. Předpokládá se, že je založen na difúzi a migraci uhlíku mezi martenzitem a netransformovaným austenitem, kde se tento obohacuje uhlíkem, a proto se stává termodynamicky stabilní. Otázkou však zůstává, zda velká část dělení uhlíku v procesu Q-P může být výsledkem konkurenční bainitické transformace vyvolané zastaveným zhášením pod teplotou Ms. Tento článek zkoumá použití dilatometrie pro identifikaci produktů rozkladu austenitu během Q-P zpracování nízkolegované oceli 42SiCr se středním obsahem uhlíku.
Abstract in different language: Q-P process is one of the latest techniques for heat treatment of high-strength steels with increased silicon levels. It is believed to be based on diffusion and migration of carbon between martensite and untransformed austenite, where the latter becomes enriched with carbon, and therefore becomes thermodynamically stable. However, the question remains whether much of the carbon partitioning in the Q-P process might be the result of the competing bainitic transformation induced by arrested quenching below the Ms temperature. This paper explores the use of dilatometry for identifying the products of austenite decomposition during Q-P processing of medium-carbon 42SiCr low-alloy steel.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202003-0019.pdf810,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD