Title: SEM Imaging of In Situ Tensile Testing of 27CrNiMoV Steel
Other Titles: In Situ tahová zkouška oceli 27CrNiMoV v SEM
Authors: Bystrianský, Martin
Kučerová, Ludmila
Bunda, Zbyněk
Citation: BYSTRIANSKÝ, M., KUČEROVÁ, L., BUNDA, Z. SEM Imaging of In Situ Tensile Testing of 27CrNiMoV Steel. In: Defect and Diffusion Forum. Baech: Trans Tech Publication Ltd., 2020. s. 60-65. ISBN 978-3-0357-3612-0, ISSN 1012-0386.
Issue Date: 2020
Publisher: Trans Tech Publication Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85097600289
http://hdl.handle.net/11025/42418
ISBN: 978-3-0357-3612-0
ISSN: 1012-0386
Keywords: řádkovací elektronová mikroskopie;in-situ zkoušení;deformace;ocel
Keywords in different language: Scanning electron microscopy;In-situ testing;Deformation;Steel
Abstract: In situ zkoušení oceli 27CrNiMoV, která se používá na rotory parních turbín, bylo provedeno v řádkovacím elektronovém mikroskopu. Během experimentu byla sledována a dokumentována lokální deformace materiálu a také vznik a šíření trhlin. Pro zkoušení byly připraveny malé ploché vzorky tvaru psí kosti s rozměry 45 × 10 × 1.5 mm a měřenou délkou 20 mm. Ve výchozím stavu materiál obsahoval větší množství defektů ve formě pnuťových mikrotrhlin. Bylo porovnáno deformační chování vzorků bez viditelných defektů a vzorků s těmito trhlinami. Při zatěžování se projevil zřejmý vliv těchto trhlin, které vedly k dosažení nižší hodnoty meze pevnosti. S rostoucím zatížením byl sledován a dokumentován vznik krčku, šíření, a u vzorků bez předchozích trhlin i iniciace trhlin. U vzorku bez počátečních vad byl sledován vznik klasického krčku spojeného s deformací celého průřezu vzorku, zatímco i vzorků s již existujíc vadou se deformace soustředila do menšího objemu materiálu a změnil se rovněž tvar závislosti napětí na prodloužení.
Abstract in different language: In-situ tensile testing of a 27CrNiMoV alloy which is used for steam turbine rotors was carried out using scanning electron microscope (SEM). Deformation and crack formation and propagation were examined with this test. Small (45 × 10 × 1.5 mm, with gauge length of 20 mm), flat samples based on dog-bone shape were prepared from the steel. The material in its initial state contained high number of defects in form of microcracks. A comparison of behaviour at tensile tests of samples without visible defect and with crack in the gauge section was performed. Apparently, the presence of defect in the initial state showed direct influence on properties like lower tensile strength. The sample, its necking and propagated crack is displayed at different stages of the tensile load. The defect-free sample is affected in its whole body and regular necking can be observed, whereas the presence of the crack in the defect samples concentrates stress to a smaller area and also changed the shape of the stressstrain curve.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Trans Tech Publication
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
in-situ -1.pdf2,97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD