Title: Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu
Other Titles: Private Implications of the Proposed Amendment to the Weapons and Ammunition Act
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2020, roč. 5, č. 1, s. 16-30. ISSN 2533-4387.
Issue Date: 2020
Publisher: Vysoká škola finanční a správní
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42455
ISSN: 2533-4387
Keywords: Evropská unie;mezinárodní organizace;směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU);společný trh;volný pohyb zboží;zbraně a střelivo;zásobník
Keywords in different language: European Union;international organizations;European Parliament and Council (EU) directive;common market;free movement of goods;arms and ammunition;weapons magazines
Abstract: Dne 17. května 2017 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění směrnice Rady (EHS) 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Cíle zmíněné směrnice byly vládou České republiky zapracovány do návrhu zákona o zbraních a střelivu. Tento článek se zabývá dopadem změn zákona o zbraních a střelivu na práva a povinnosti držitelů zbraní v České republice se zaměřením na soukromoprávní dopady navrhované právní úpravy nabývání a držení zásobníků do střelných zbraní.
Abstract in different language: On 17 May 2017, Directive 2017/853 of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was approved. The objectives of that directive have been incorporated by the Government of the Czech Republic in a proposal to amend the Arms and Ammunition Act. This article looks at the impact of changes to the Arms and Ammunition Act on the rights and obligations of gun holders in the Czech Republic, focusing on the private-law implications of the proposed legislation on the acquisition and possession of firearms magazines.
Rights: © Vysoká škola finanční a správní
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD