Title: Comparison of high strength steels with different aluminium and manganese contents using dilatometry
Other Titles: Srovnání vysokopevnostních ocelí s různým obsahem hliníku a manganu pomocí dilatometrie
Authors: Hajšman, Jan
Kučerová, Ludmila
Burdová, Karolína
Citation: HAJŠMAN, J., KUČEROVÁ, L., BURDOVÁ, K. Comparison of high strength steels with different aluminium and manganese contents using dilatometry. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 4, s. 436-441. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: Jan Evangelista Purkyne University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85098727400
http://hdl.handle.net/11025/42484
ISSN: 1213-2489
Keywords: dilatometrie;TRIP ocel;Bainitická ocel;ARA diagram;transformační teplota
Keywords in different language: Dilatometric Analysis;TRIP steel;Bainitic Steel;CCT Diagram;Transformation Temperature
Abstract: Tato práce se zabývá vlastnostmi tří nízkouhlíkových ocelí s různým hmotnostním procentem manganu (1,5 a 3 %) a hliníku (1,5 a 2 %). Tyto oceli se díky svému chemickému složení řadí do skupiny tzv. TRIP ocelí (Transformation Induced Plasticity). Dvě z testovaných ocelí se pak díky zvýšenému obsahu manganu řadí do skupiny pokročilých vysoce pevných ocelí (AHS). Dilatometrické měření bylo použito jak pro stanovení teplot fázových transformací, tak pro simulaci tepelného zpracování typicky používaného pro TRIP oceli. Mikrostruktury získané tímto procesem byly vyhodnoceny a porovnány. Bylo prokázáno, že dva hlavní legující prvky (hliník, mangan) mají značný vliv na teploty fázových transformací a tím i na zpracovatelnost a výslední materiálové vlastnosti.
Abstract in different language: In this paper, the properties of three low carbon steels containing different percentage of manganese (1.5 or 3 wt%) and aluminium (1.5 or 2 wt %) were tested using dilatometric analysis and metallog-raphy. The steels had chemical compositions typical for TRIP (Transformation induced plasticity) steels and the two steels with an increased manganese content already belonged to the third genera-tion of AHS (advanced high strength) steels. The dilatometric measurement was employed not only to determine the characteristic transformation temperatures but also to simulate the heat treatment procedure commonly used for TRIP steels. Resulting microstructures obtained through this simula-tion were evaluated and compared. The two main alloying elements were proved to have a significant effect on the transition temperatures and thus on the processability and overall resulting properties of the material.
Rights: © Jan Evangelista Purkyne University
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202004-0012.pdf857,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD