Title: Aplikace Learning apps a její využití napříč učivem základní školy
Other Titles: Learning apps and how to use it across the school curriculum
Authors: Benediktová, Lenka
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2020, č. 2, s. 38-44.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://itev.olympiadatechniky.cz/journal-itev-2020_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42515
ISSN: 2571-2519
Keywords: M-learning;moderní technologie ve vzdělávání;blank apps;vzdělávací aplikace;tablety;distanční výuka
Keywords in different language: M-learning;modern technology in education;blank apps;apps in education;tablets;distance learning
Abstract: Pro efektivní zapojení digitálních technologií do výuky je nutné používat vhodný software. V tomto příspěvku bude představen široce využitelný nástroj Learning Apps. Jedná se o aplikaci ze skupiny tzv. Blank Apps, tedy aplikaci bez vlastního obsahu. Tento zdarma dostupný software umožňuje učitelům vytvářet fixační prvky do výuky napříč předměty i věkem žáků. Aplikace nabízí pedagogovi mnoho šablon, které může využít pro upevnění probíraného učiva, jako příklad uveďme osmisměrky, křížovky, slepé mapy, spojovačky, doplňovačky apod. Vytvořené materiály uloží učitel na svém účtu a může je opakovaně editovat a distribuovat žákům. Distribuce úkolů žákům probíhá pomocí odkazu nebo vygenerováním QR kódu. Žák může úkoly plnit z libovolného zařízení s internetovým připojením. Hotové materiály tedy může učitel použít nejen při běžné hodině, ale také při distanční výuce. V době distanční výuky lze velmi pozitivně hodnotit fakt, že veškerá práce s úkoly probíhá elektronicky, není tedy nutné požadovat po žákovi tisk.
Abstract in different language: Efficient integration of digital technologies into the teaching/learning process requires the use of appropriate software. This presentation will introduce the widely used Learning Apps tool. This application belongs in the group of so-called 'Blank Apps'. This free software allows teachers to create memorizing aids for any subject and any age of the students. The application offers numerous templates that the teacher can use to consolidate the learned knowledge. The created materials are then saved by the teacher in their account and can be repeatedly edited and distributed to students. The tasks can be distributed to the students by means of a link or a QR code. Thus, the teacher can use the created materials not only in a regular lesson, but also during distance learning. During distance learning, we can greatly appreciate the fact that all the tasks are performed electronically, so the student does not have to print anything.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benediktová.pdfPlný text580,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.