Title: Comparison of biomechanical systems for evaluation of local muscular load
Other Titles: Porovnávání biomechanických systémů pro měření a hodnocení lokální svalové zátěže
Authors: Kába, Martin
Kačerová, Ilona
Šimon, Michal
Citation: KÁBA, M., KAČEROVÁ, I., ŠIMON, M. Comparison of biomechanical systems for evaluation of local muscular load. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vídeň, Rakousko: DAAAM International Vienna, 2019. s. 1068-1074. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42521
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: EMG, lokální svalová zátěž, Holter, Biometrics DataLog
Keywords in different language: EMG;local muscular load, Holter, Biometrics DataLog
Abstract: Práce se zabývá porovnáním biomechanických systémů pro měření a hodnocení lokální svalové zátěže horních končetin. Práce porovnává EMG Holter a EMG Biometrics DataLog. Cílem studie bylo porovnat výsledky těchto dvou měřicích zařízení.
Abstract in different language: The paper deals with the use of biomechanical systems for evaluation of muscular load of upper limbs. The study is focused on comparing EMG Holter with the EMG Biometrics DataLog. EMG Holter is the only approved device in the Czech Republic. The aim of the study was to compare the results of these two devices for sensing electrical potential in the muscles of the forearm of the upper limbs in the most commonly used positions of grip and compression of the object.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD