Title: Social enterprises from the perspective of Czech environment: practice and selected aspects
Other Titles: Sociální podniky v českém prostředí: praxe a vybrané aspekty
Authors: Taušl Procházková, Petra
Mičudová, Kateřina
Citation: TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., MIČUDOVÁ, K. Social enterprises from the perspective of Czech environment: practice and selected aspects. In: Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison 2020. Chemnitz: Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 78-90. ISBN 978-3-86367-063-4.
Issue Date: 2020
Publisher: Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42569
ISBN: 978-3-86367-063-4
Keywords: sociální podnik, neziskový sektor, bariéry, stakeholdeři
Keywords in different language: Social enterprise, non-profit sector, barriers, stakeholders,
Abstract: Sociální podniky jsou chápány jako inovativní prvky v české ekonomice. Pracují s inovativním business modelem a sociální misi při respektování ekonomických principů. Mnoho českých sociálních podniků, které se pohybují na trhu, pochází z neziskového sektoru. I presto, že význam českých sociálních podniků roste, je známo málo o jejich charakteristice a běžném provozu. Cílem článek je poskytnout bližší pohled na české sociální podniky v rámci vybraných aspektů, jako je základní charakteristika, formy sociálních podniků a jejich vztahy ke stakeholderům. Výstupy jsou přínosné pro bližší poznání těchto subjektů. Článek je uzavřen diskusí nad možnými budoucími směry výzkumu v oblasti sociálního podnikání.
Abstract in different language: Social enterprises are seen as an innovative part of the Czech economy. They possess the ability to provide innovative business models, the social mission of which is accomplished by carrying out economic activity. Many Czech social enterprises have arisen from the non-profit sector and are attempting to prove their ability to operate on the market. Because the importance of social enterprises in the context of the Czech environment is increasing and, unfortunately, little is known about their characteristics and daily practice, the aim of this paper is to carry out an analytical examination of Czech social enterprises in order to gain concrete information about them. This paper examines a sample of Czech social enterprises and aims to provide information on selected aspects, such as basic characteristics, the forms of social enterprises, and their relation to stakeholders. The results are useful for gaining more detailed knowledge on these entities. The text concludes with a discussion on the primary future research challenge in the area of social entrepreneurship that might be helpful to increase knowledge of social enterprises.
Rights: Plný text není přístupný.
© Verlag der GUC
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KEM)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Prochazkova.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD