Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMach, Tomáš
dc.date.accessioned2021-01-25T11:00:29Z-
dc.date.available2021-01-25T11:00:29Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMACH, T. Elektronizace právních jednání a mezinárodní právo soukromé v české a slovenské republice v aplikační praxi přeshraničního právního styku.. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 10, s. 20-27. ISSN 1210-8278.cs
dc.identifier.issn1210-8278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42578
dc.description.abstractČlánek se zaměřuje na oblast mezinárodního práva soukromého z pohledu českého a slovenského právního systému v kontextu právních jednání prováděných elektronicky. Článek se zabývá skutečností, jak přistupují oba tyto právní systémy ke „konverzi“ listinné podoby dokumentů do podoby elektronické, jak je zacházeno s elektronickými listinami v obou právních systémech a zda-li jsou v těchto právních systémech právní základy k vzájemnému uznávání takovýchto elektronických listin a pokud ano, na základě jakého ustanovení. Taktéž se tento článek zabývá i nedávnými problémy právní praxe s těmito oblastmi souvisejícími, a to v obou jurisdikcích.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherWolters Kluweren
dc.relation.ispartofseriesObchodní právocs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Wolters Kluweren
dc.subjectkonverze dokumentů v České a Slovenské republicecs
dc.subjectelektronicky podepsané dokumentycs
dc.subjectelektronický podpiscs
dc.titleElektronizace právních jednání a mezinárodní právo soukromé v české a slovenské republice v aplikační praxi přeshraničního právního styku.cs
dc.title.alternativeDigitalization of Legal Transactions and the Private International Laws of the Czech Republic and of the Slovak Republic in Trans-boundary Transactionsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article focuses upon the arena of private international law from both the point of view of the Czech legal system and of the Slovak legal system in context of legal transaction conducted electronically. The article discusses how the two systems approach „conversion“ of paper documents into electronic ones, how these electronic documents are treated by the respektive legal system and wheter there is grounds in positive law to mutually recognize such electronic documents in the other of the respective jurisdictions and if so, as what institution. It also discusses recent difficulties related to these topics in legal practice in both jurisdictions.en
dc.subject.translatedconversion of documents in the Czech Republic and in the Slovak Republicen
dc.subject.translatedelectronically signed documentsen
dc.subject.translatedelectronic signatureen
dc.subject.translatedelectronic documents and international private lawen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43931680
dc.project.IDSGS-2019-026/Suverenita, bezpečnost státu a lidská práva ve vztahu k evropské integraci a aplikaci právacs
Appears in Collections:Články / Articles (KMP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mach_T_elektronizace_pravnich_jednani_obch_pr10-2020-1.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD