Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMach, Tomáš
dc.date.accessioned2021-01-25T11:00:30Z-
dc.date.available2021-01-25T11:00:30Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMACH, T. Rizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řád. Buletin slovenskej advokacie, 2020, roč. 26, č. 11, s. 33-40. ISSN 1335-1079.cs
dc.identifier.issn1335-1079
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42580
dc.description.abstractČlánek se zabývá vývojem české judikatury v oblasti rozhodčího řízení se zvláštním zaměřením na řešení sporů ad hoc rozhodci určenými s pomocí institutu appointing authority; v tomto smyslu článek poukazuje na rizika vývoje české judikatury pro mezinárodní obchodní vztahy z pohledu zahraniční právní a obchodní praxe, především na riziko nevykonatelnosti rozhodčích nálezů na území České republiky, problematiku nákladů a odpovědnost za škodu.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSlovenská advokátska komorask
dc.relation.ispartofseriesBuletin slovenskej advokaciecs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Slovenská advokátska komorask
dc.subjectsjednávání rozhodčích doložek v České republicecs
dc.subjectappointing authority v české judikatuřecs
dc.subjectodpovědnost rozhodce určeného za pomoci institutu appointing authoritycs
dc.subjectrozhodčí doložkycs
dc.subjectappointing authoritycs
dc.titleRizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řádcs
dc.title.alternativeRisks of Negotiating Arbitration Clauses and the Czech Legislationen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article deals with the development of Czech case law in the field of arbitration, especially with the resolution of disputes by ad hoc arbitrators appointed by the appointing authority; in this sense, the article refers to the risks of development of Czech case law posed to international business relations from the point of view of foreign legal and business practice, especially the risk of unenforceability of arbitral awards in the Czech Republic, the issue of costs and liability for loss and damage.en
dc.subject.translatednegotiating arbitration clauses in the Czech republicen
dc.subject.translatedappointing authority in the Czech case lawen
dc.subject.translatedliability of arbitrator appointed by appointing authorityen
dc.subject.translatedarbitration clauses, appointing authorityen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43931682
dc.project.IDSGS-2019-026/Suverenita, bezpečnost státu a lidská práva ve vztahu k evropské integraci a aplikaci právacs
Appears in Collections:Články / Articles (KMP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mach_T_RizikaSjednvaniDolozekCZ-SAK.pdf280,19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD