Title: Technologies for the nitrogen oxides reduction from flue gas: A review
Other Titles: Technologie k odstranění NOx ze spalin: přehledový článek
Authors: Gholami, Fatemeh
Tomáš, Martin
Gholami, Zahra
Vakili, Mohammadtaghi
Citation: GHOLAMI, F., TOMÁŠ, M., GHOLAMI, Z., VAKILI, M. Technologies for the nitrogen oxides reduction from flue gas: A review. Science of the total environment, 2020, roč. 714, č. APR 20 2020. ISSN 0048-9697.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85078189505
http://hdl.handle.net/11025/42647
ISSN: 0048-9697
Keywords: Znečištění vzduchu;Oxidy dusíku;Odstranění NOx;Po-spalovací metody
Keywords in different language: Air pollution;Nitrogen oxides;NOx removal;Post-combustion
Abstract: Energie spotřebovaná celosvětovým průmyslem je obvykle získávána z fosilních paliv, jako jsou zemní plyn, benzín, nafta, oleje či uhlí. Jedním z hlavních polutantů vznikající z fosilních paliv jsou oxidy dusíku (NOx) produkované mobilními i stacionárními jednotkami pro výrobu energie. V současnosti je tak kladen důraz na vývoj bezemisních zdrojů energie, které zabrání negativnímu vlivu oxidů dusíku na lidské zdraví a životní prostředí. Odstranění polutantů typu oxidů dusíku může proběhnout během spalování nebo přípravou paliva před vlastním spalováním, ale tyto metody nedosahují vysoké účinnosti (méně než 50% v případě metod při spalování paliva). Pozornost si tak získaly metody odstraňující NOx až po spálení paliva s účinností okolo 80%. Článek popisuje aktuálně využívané metody pro odstranění NOx. Obsahem článku je popis metod, jako jsou selektivní katalytická redukce (s různými druhy redukčního činidla – amoniakem, vodíkem, uhlovodíky a oxidem uhelnatým), selektivní nekatalytická redukce, vlhké promývání, adsorpční metody, metody využívající svazek elektronů, netermální plazma a elektrochemická redukce NOx.
Abstract in different language: The required energy of the global industry is mostly generated from fossil fuel sources, such as natural gas, gasoline, diesel, oil, and coal. Nitrogen oxides are one of the main air pollutants that are produced from the combustion of fossil fuels in stationary and mobile sources. Development of new technologies to decrease the NOx emission from exhaust gases is essential due to the harmful effect of NOx on the environment and human health. Compared with precombustion and combustion methods (with <50% NOx removal efficiency), the post-combustion methods with higher efficiency (above 80%) have attracted more attention in NOx elimination. This review describes the currently used technologies of NOx abatement. Different available post-combustion methods of NOx removal, including selective catalytic reduction (using different types of reducing reagents, including ammonia, hydrogen, hydrocarbons, and carbon monoxide), selective noncatalytic reduction, wet scrubbing, adsorption, electron beam, nonthermal plasma, and electrochemical reduction of NOx, are discussed.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
GHOLAMI_Review-NOx Removal.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD