Title: STEM concept in the era of industry 4.0
Other Titles: Koncept STEM v éře průmyslu 4.0
Authors: Malaga, Miroslav
Ulrych, Zdeněk
Citation: MALAGA, M., ULRYCH, Z. STEM concept in the era of industry 4.0. In: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Norristown: Int business information management assoc-IBIMA, 2019. s. 9669-9678. ISBN 978-0-9998551-3-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Int business information management assoc-IBIMA
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42677
ISBN: 978-0-9998551-3-3
Keywords: Průmysl 4.0, STEM, Fischertechnik, Průmyslové inženýrství
Keywords in different language: Industry 4.0, STEM, FischerTechnik, Industrial engineering
Abstract: Tento příspěvek představuje koncept STEM a možnosti využití produktů založených na tomto konceptu včetně jejich využití ve výuce, vývoji (prototypování) a v životě obecně, nejen v průmyslovém inženýrství. První část příspěvku se zabývá charakteristikami konceptu STEM a krátkým přehledem produktů postavených na tomto konceptu, včetně jednoduché ukázky programu pro model BBC micro: bit a model FischerTechnik. Druhá část je zaměřena na demonstraci možností využití sady FischerTechnik ve výuce na technické univerzitě, v průmyslu 4.0 a dalších oblastech souvisejících zejména s průmyslovým inženýrstvím.
Abstract in different language: This paper presents the concept of STEM and the possibilities of using products based on this concept and their use in education, development (prototyping) and in life in general, not only in industrial engineering. The first part of the paper deals with the characteristics of the STEM concept and a brief overview of the products built on this concept, including a simple demonstration of the program for the BBC micro:bit model and the FischerTechnik model. The second part focuses on the demonstration of the possibilities of using the FischerTechnik kit in education at a technical university, in Industry 4.0 and other areas related mainly to industrial engineering.
Rights: Plný text není přístupný.
© IBIMA
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
34th IBIMA Conference proceedings (Malaga).pdf.pdf6,79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD