Title: Modelling and simulation of hotel processes-the method of hoteliers management skills training
Other Titles: Modelování a simulace hotelových procesů - metoda výcviku dovedností v oblasti řízení hotelů
Authors: Hán, Jan
Ulrych, Zdeněk
Citation: HÁN, J., ULRYCH, Z. Modelling and simulation of hotel processes – the method of hoteliers' management skills training. In: Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová &amp, 2017. s. 38-46. ISBN 978-80-87411-99-5.
Issue Date: 2017
Publisher: Vysoká škola hotelová v Praze
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42679
ISBN: 978-80-87411-99-5
Keywords: řízení;model;proces;simulace;dovednosti;výcvik
Keywords in different language: management;model;process;simulation;skills;training
Abstract: Článek popisuje principy aplikace metod a nástrojů modelování a simulace v rámci školení hotelových manažerů. Ukazuje role vývoje modelů obchodních procesů a simulačních experimentů v procesu porozumění hotelového systému.
Abstract in different language: The article describes the principles of modelling and simulation methods and tools application within the training of hotel managers. It shows the roles of business processes models development and simulation experiments within the process of hotel system understanding.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Vysoká škola hotelová v Praze
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sborník 2017_verze2.2.pdf2,31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD