Title: Percepcia rastlinných plodov žiakmi základných škôl alebo čo je pekné, je aj dobré
Authors: Kubiatko, Milan
Fančovičová, Jana
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2020, č. 2, s. 27-34.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2020/Arnika_2020_2_1-Kubiatko-Fancovicova-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42738
ISSN: 1804-8366
Keywords: atraktivita;zbarvení plodů;preference;toxicita;žáci základní školy
Keywords in different language: attractiveness;fruit coloring;toxicity;primary school students;preference
Abstract in different language: Rozmanitosť sfarbenia plodov/semien púta pozornosť už od čias Darwina, avšak len veľmi málo sa vie o preferenciách určitých plodov/semien človekom. Atraktívne predmety sú človekom hodnotené pozitívne, lákajú jeho pozornosť, nepríťažlivé subjekty pôsobia naopak odpudivo. Cieľom práce bolo zistiť vzťah medzi vnímaním toxicity, estetiky a ochotou skonzumovať plody rastlín a stanovenie vplyv sfarbenia plodu na vnímanie jeho atraktivity. Výskumu sa zúčastnilo 195 žiakov základnej školy, ktorí sa na základe powerpointovej prezentácie, v rámci ktorej bolo prezentovaných 20 obrázkov cudzokrajných rastlín, konkrétne ich plodov, vyjadrovali k atraktivite, toxicite a ochote skonzumovať predložené plody. Bolo zistené, že žiaci boli ochotní skonzumovať vybrané plody bola štatisticky významne ovplyvnená vnímaním estetiky prezentovaných plodov a semien. Respondenti neboli schopní rozlišovať medzi jedlými a toxickými plodmi na základe ich sfarbenia. Červené plody boli hodnotené ako atraktívnejšie ako zelené a hnedé plody. Dievčatá hodnotili všetky skupiny plodov oveľa atraktívnejšie v porovnaní s chlapcami.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2020_2_1-Kubiatko-Fancovicova-web.pdfPlný text277,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.