Arnica

Podkomunity

10 items
6 items
6 items
4 items
4 items
3 items
4 items
10 items
8 items
7 items
3 items
3 items

Recent Submissions

Mergl, Michal
Devonský koněpruský útes jako cíl geologické exkurze

Chmelová, Štěpánka , Zvolánková, Renata
Testování úrovně žákovských znalostí z učiva o neživé přírodě jako jednoho ze základních pilířů pro následné vytvoření přírodovědné gramotnosti

Záškodný, Přemysl
Nárys DM teorie přírodovědného vzdělávání

Mergl, Michal , Vágnerová, Petra
Příběhy ze školních kabinetů: Sádrové modely zkamenělin I.

Bellová, Renata
Interdisciplinárny prístup prírodovedného vzdelávaniav prostredí slovenských škôl