Arnica

Podkomunity

10 items
6 items
6 items
4 items
4 items
3 items
4 items
10 items
8 items
7 items
3 items
3 items
13 items

Recent Submissions

Pelikánová, Monika , Bílek, Martin , Šmíd, Milan
Tuky ve výuce chemie – východiska k inovaci kurikula na základní škole

Feltl, Tomáš , Šmejkal, Petr
MoleGraph aneb jak postavit školní měřicí systém svépomocí

Urbanová, Jana , Kotuľáková, Katarína
Environmentálna problematika a trvalá udržateľnosť vo vzdelávaní chémie: Výskumný zámer dizertačnej práce

Večeřová, Markéta , Richtr, Václav
Antibiotika a jejich výroba ve výuce chemie na základní škole

Henychová, Hana , Machková, Veronika
Pohled učitelů na realizaci výuky elektrochemie na střední škole s podporou simulací