Title: Představení výkladového textu pro podporu výuky tématu organokovové sloučeniny
Authors: Houser, František
Klímová, Helena
Skřehot, Petr A.
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2020, č. 2, s. 35-38.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2020/Arnika_2020_2_2-Houser-Klimova-Skrehot-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42739
ISSN: 1804-8366
Keywords: organokovové sloučeniny;organokovy;chemie;výuka;střední školy
Keywords in different language: organometallic compounds;organometallic;chemistry;teaching;high school
Abstract: Hlavním cílem práce Organokovové sloučeniny ve výuce chemie bylo prozkoumat možnost začlenění problematiky organokovových sloučenin do výuky na středních školách a vytvořit podpůrný didaktický text pro učitele. Tvorba výkladového textu je opodstatněna výchozími analýzami rámcových a školních vzdělávacích programů, učebnic a rešerší dostupných zdrojů o organokovových sloučeninách. Na jejich základě vznikl pro výuku a učitele zajímavý, použitelný výkladový text splňující všechna důležitá kritéria, jako jsou: přehlednost, srozumitelnost a pochopitelnost, zaměření na praxi, propojení s ostatními disciplínami. Pomocí tohoto didaktického výkladového textu si mohou učitelé upevnit a rozšířit vlastní znalosti z oblasti chemie. Dále mohou učitelé použít tento didaktický text při přípravě vlastní vyučovací hodiny, a to jak pro běžnou výuku, tak i pro semináře určené pro přípravu k maturitě, k přijímacím zkouškám a ke studiu na vysoké škole.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2020_2_2-Houser-Klimova-Skrehot-web.pdfPlný text241,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.