Title: Testování psychometrických vlastností výzkumného nástroje pro zjišťování úrovně znalostí žáků o členovcích v rámci ekologického a systematického přístupu na vybraných školách
Authors: Štrachová, Markéta
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2020, č. 2, s. 39-46.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2020/Arnika_2020_2_3-Strachova-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42740
ISSN: 1804-8366
Keywords: didaktický test;členovci;ekologický přístup;systematický přístup;znalosti;psychometrické vlastnosti
Keywords in different language: didactic test;arthropods;ecological approach;systematic approach;knowledge;psychometric properties
Abstract: Příspěvek prezentuje zkušenosti se sestavováním didaktického testu tak, aby poskytl přehled o znalostech žáků 2. stupně se zohledněním rozdílného přístupu k výuce přírodopisu. Jsou zde popsány psychometrické vlastnosti výzkumného nástroje: reliabilita, validita, citlivost položek a hodnota obtížnosti. Pilotní testování analytického nástroje bylo provedeno u žáků 6., 7. a 8. ročníků na začátku školního roku (2019/2020). Použitelnost pilotního didaktického testu byla ověřena na třech základních školách a jednom nižším gymnáziu, celkem na 342 respondentech z Prahy a Středočeského kraje. Cílem bylo ověření uspořádání obsahu analytického nástroje a ověření psychometrických vlastností v rámci ročníků. Reliabilita a validita byla prokázána. Reliabilita nástroje ve všech testovaných ročnících dosahovala přijatelných hodnot v rozpětí 0,6–0,8. Tato hodnota téměř odpovídá ideálním hodnotám korelačního koeficientu (0,8–1,0). Výsledky pilotního měření ukázaly, že autorský výzkumný nástroj obsahoval 3 obtížné úlohy, které byly náročné pro všechny respondenty v obou přístupech. V rámci jednotlivých ročníků vyplynulo, že autorský výzkumný nástroj byl obtížnější pro žáky, při jejichž výuce je uplatněn systematický přístup, než pro žáky, kteří se učí podle přístupu ekologického. Výrazné rozdíly ve znalostech o členovcích vykazovali žáci 7. a 8. ročníků. Na základě výsledků získaných z pilotního šetření bude navržený výzkumný nástroj verifikován a podroben úpravám úloh tak, aby mohl posloužit ke srovnání efektivity výuky o členovcích při použití ekologického a systematického přírodopisu na vybraných školách.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2020_2_3-Strachova-web.pdfPlný text1,98 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.