Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFarský, Jindřich
dc.contributor.authorZetek, Miroslav
dc.contributor.authorBakša, Tomáš
dc.contributor.authorKubátová, Dana
dc.contributor.authorHu, Yuan
dc.date.accessioned2021-03-15T11:00:25Z-
dc.date.available2021-03-15T11:00:25Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationFARSKÝ, J. ZETEK, M. BAKŠA, T. KUBÁTOVÁ, D. HU, Y.Effect of the cutting conditions on surface roughness during 5-axis grinding of Maraging steel MS1. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 4, s. 423-428. ISSN 1213-2489.cs
dc.identifier.issn1213-2489
dc.identifier.uri2-s2.0-85098697864
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42907
dc.description.abstractTato práce pojednává o vlivu řezných podmínek a náklonu vřetena na drsnost povrchu při broušení složitých tvarovaných povrchů vysokopevnostní oceli MS1 na pětiosé brusce na nástroje ANCA MX7. Dosahovat vysoké kvality povrchu je nutné i na složitých tvarových površích. Pro tento experiment byla vybrána součást s komplexně tvarovaným povrchem, která byla vytištěna na stroji 3D tiskárny z vysokopevnostní oceli MS1. Cílem této práce je získat vliv řezných podmínek na broušení tvarově složitého povrchu ve vztahu k výsledné drsnosti povrchu. K tomu bylo zapotřebý navrhnout experiment s vhodnou technologií broušení, vytvořit upínací přípravek a vytvořit NC data v softwaru NX pro broušení složitých tvarových plochcs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherJan Evangelista Purkyne Universityen
dc.relation.ispartofseriesManufacturing Technologyen
dc.rights© Jan Evangelista Purkyne Universityen
dc.subjectObecná tvarová plocha, broušení, 5-osá bruska, drsnost povrchu, NX, CAMcs
dc.titleEffect of the cutting conditions on surface roughness during 5-axis grinding of Maraging steel MS1en
dc.title.alternativeVliv řezných podmínek na drsnost povrchu při 5-ti osém broušení vysokopevnostní oceli MS1cs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the effect of the cutting conditions and the spindle tilt on the surface roughness when grinding complex shaped surfaces of Maraging steel MS1 on an ANCA MX7 5-axis tool grinding machine. It is necessary to grind complex shaped surfaces where high surface quality is important and requested. For this experiment was selected a component with a complex shaped surface which was printed on the 3D printer machine from maraging steel MS1. Since grinding of complex surfaces is being investigated, it is necessary to use CAM software for creat-ing an NC program. The aim of this work is to study the effects of the cutting conditions on the grinding of a com-plex shaped surface in relation to the resulting surface roughness. To do this, it was necessary to design an experi-ment with the appropriate grinding technology, create a clamp, and create NC data in NX CAM software for grinding the complex shape surfaces on the parten
dc.subject.translatedGeneral shape surfaceen
dc.subject.translatedGrindingen
dc.subject.translated5-axis grinderen
dc.subject.translatedSurface roughnessen
dc.subject.translatedNXen
dc.subject.translatedCAMen
dc.identifier.doi10.21062/mft.2020.070
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43928191
dc.project.IDSGS-2019-008/Výzkum a vývoj pro inovace v oboru strojírenská technologie - technologie obrábění III.cs
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KTO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD