Title: Sedmdesáté narozeniny Českého jazyka a literatury
Other Titles: 70th Birthday of Českého jazyka a literatury
Authors: Čechová, Marie
Citation: ČECHOVÁ, M.Sedmdesáté narozeniny Českého jazyka a literatury. Český jazyk a literatura, 2020, roč. 70, č. 5, s. 209-211. ISSN 0009-0786.
Issue Date: 2020
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42971
ISSN: 0009-0786
Keywords: časopis ČJL;žáci;učitelé;vyučování;jazyk;literatura
Keywords in different language: journal ČJL;pupils;teachers;teaching;language;literature
Abstract: Během 70 let své existence se časopis zaměřuje na klíčová témata týkající se výuky češtiny. V dnešní době se komunikační vzdělávání stává jádrem vzdělávání stejně jako interpretace literárních textů. Některá témata se v určitých obdobích stále vracejí, protože problémy, které představují, přetrvávají (například syntaktická a morfologická). Historické zkušenosti získané z výuky češtiny bohužel dosud nebyly dostatečně uplatněny v praxi. Důkazy o tom jsou zveřejněny v našem časopise i s návrhy, jak je použít.
Abstract in different language: During its 70 years of existence, the journal has been focusing on key topics concerning teaching Czech. Nowadays communication education is becoming more central as well as interpreting literary texts. Some topics keep coming back in certain periods as the problems they represent remain (for example syntactic and morphological ones). Unfortunately, historical experience gained from teaching Czech has not yet been sufficiently applied in practice. Evidence of that is published in our journal as well as suggestions how to apply it.
Rights: Plný text není přístupný.
© Státní pedagogické nakladatelství
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD