Title: Strategie proti diskriminaci LGBTIQ lidí
Other Titles: Strategy against LGBTIQ people discrimination
Authors: Burešová, Kateřina
Citation: BUREŠOVÁ, K.Strategie proti diskriminaci LGBTIQ lidí. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 1, s. 17-22. ISSN 1210-6410.
Issue Date: 2021
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42977
ISSN: 1210-6410
Keywords: Unie rovnosti;LGBTIQ;diskriminace;rovná práva
Keywords in different language: Union of Equality;LGBTIQ;discrimination;equal rights
Abstract: Evropská unie na sklonku roku 2020 představila pětiletý plán, jehož cílem je zlepšení životních podmínek a zrovnoprávnění v nejširším rozsahu pro LGBTIQ osoby. Většinu oblastí, kde diskriminace přetrvává, představuje svrchovaně vnitřní právní prostředí členských států. Unie proto nabízí několik nástrojů jako pobídku členským státům k naplnění vytyčených pilířů. Na konci pak má stát Unie rovnosti, diverzní moderní společnost.
Abstract in different language: At the end of 2020, the European Union presented a five-year plan aimed at improving living conditions and equal rights for LGBTIQ people. Most of the areas where discrimination persists are in the sovereign internal legal environment of the Member States. The Union therefore offers several instruments as an incentive for Member States to fulfill the pillars set. The effect of this initiative is the Union of Equality, a diverse modern society.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD