Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKašparová, Kateřina
dc.contributor.authorSvoboda, Roman
dc.contributor.authorSeverová, Lucie
dc.contributor.authorHinke, Jana
dc.date.accessioned2021-03-22T11:00:17Z-
dc.date.available2021-03-22T11:00:17Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKAŠPAROVÁ, K. SVOBODA, R. SEVEROVÁ, L. HINKE, J. Evaluation of the performance of Czech agriculture. Indian Journal Of Agricultural Research, 2019, roč. 53, č. 5, s. 522-528. ISSN 0367-8245.cs
dc.identifier.issn0367-8245
dc.identifier.uri2-s2.0-85081390479
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43005
dc.description.abstractZemědělství v České republice je jedním z hlavních sektorů ekonomiky, neboť představuje podstatný podíl základních potravinových požadavků obyvatelstva. Důležitou součástí produkce zemědělských podniků jsou hospodářská zvířata, zejména z důvodu efektivního využití rostlinné výroby jako zdroje všech druhů krmiv pro zvířata. Je také prokázáno, že živočišná výroba hraje významnou roli při tvorbě a pěstování krajiny. České zemědělství se díky výraznému nárůstu dotací do EU zapojilo do čerpání dotací. Cílem příspěvku je ukázat dopady globalizace ekonomiky a změny klimatu na ekonomickou výkonnost zemědělských podniků v ČR. Vážné důsledky globální změny klimatu jsou již patrné a jejich intenzita poroste s pokračujícím oteplováním planety.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherAgricultural Research Communication Centreen
dc.relation.ispartofseriesIndian Journal Of Agricultural Researchen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Agricultural Research Communication Centreen
dc.subjectZemědělství, změna klimatu, Česká republika, výroba, zisk, dotace.cs
dc.titleEvaluation of the performance of Czech agricultureen
dc.title.alternativeHodnocení výkonnosti českého zemědělstvícs
dc.typepostprintcs
dc.typepostprinten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.description.abstract-translatedAgriculture in the Czech Republic is one of major sectors of the economy, as it provides a substantial share of the basicfood requirements of the population. An important part of agricultural companies’ production consists of livestock, especiallybecause of the effective use of crop production as a source of all kinds of animal feed. It is also proven that livestockproduction plays a significant role in the creation and cultivation of the landscape. Czech agriculture has shown a profitsince joining the EU thanks to a significant increase in subsidies. The aim of this paper is to show the impacts of theglobalization of the economy and climate change on the economic performance of agricultural companies in the CzechRepublic. Serious consequences of global climate change are already evident, and their intensity will grow with the ongoingwarming of the planet.en
dc.subject.translatedAgriculture, Climate change, Czech Republic, Production, Profit, Subsidies.en
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926436
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KFU)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD