Title: Zamiast konkluzji
Other Titles: Místo závěru
Authors: Quinn, Justin John
Citation: QUINN, JJ. Zamiast konkluzji. Konteksty kultury, 2020, roč. 17, č. 1, s. 129-132. ISSN 2083-7658.
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43011
ISSN: 2083-7658
Keywords: studená válka;poezie;polská literatura;česká literatura;transnacionálismus
Keywords in different language: literatura światowa;przekład;transnacjonalizm;kanon;zimna wojna
Abstract: Tento článek se zamýšlí nad důsledky transnacionalismu pro studium středoevropské literatury v období studené války. Ohlíží se zpět k autorské publikaci Mezi dvěma ohni (2015), která se zabývala zejména vztahem české a anglofonní literatury a zkoumá důsledky pro polskou literaturu. Článek byl přeložen z angličtiny do polštiny.
W artykule omówiono implikacje transnarodowości dla badań nad literaturą środkowoeuropejską w okresie zimnej wojny. Nawiązuje do publikacji autora Between Two Fires (2015), która dotyczyła głównie relacji między literaturą czeską i anglojęzyczną oraz bada konsekwencje dla literatury polskiej.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Appears in Collections:Články / Articles (KAN)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
9_Quinn_Konteksty-Kultury_17-1-2020.pdf81,24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD